Algemene voorwaarden

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor de verkoop van de producten aangeboden door La Jirafa Gifts.

La Jirafa Gifts  is onderdeel en merknaam van Dertien bvba, Emiel Lemineurstraat 27, 2170 Meksem. Hierna verder genoemd La Jirafa. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de orderbevestiging die verstuurd wordt per e-mail na afhandeling van de bestelling op deze website. De prijzen worden aangeduid in EURO, inclusief personalisatiekosten en eventuele taxen (Eco, Recyclage). BTW, transportkosten en eventuele betalingskosten worden afzonderlijk vermeld.
 • De goederen worden geleverd volgens de termijnen welke op deze website zijn aangegeven. Deze zijn indicatief, niet bindend.
 • De levering gebeurt op het adres van de koper, tenzij een apart leveringsadres wordt opgegeven bij de afhandeling van de bestelling op deze website. De leveringskost wordt afzonderlijk aangeduid.
 • Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 • Het verzakingsrecht, voorzien bij de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan niet uitgeoefend worden bij de goederen waarop een personalisatie is aangebracht. Het verzakingsrecht blijft uiteraard behouden voor onvolledige of defecte artikelen.
 • La Jirafa gebruikt als voorbeeld op deze website soms artikelen met bedrukkingen die door La Jirafa zijn geproduceerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan ons melden.
 • De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten. La Jirafa neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.
 • Bij gebrek aan betaling van de geleverde goederen na de voorziene betalingstermijn stelt de koper zich bloot aan inning van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met 10 % schadevergoeding met een minimum van 25 EUR en verwijlinteresten van 7 %, desnoods via gerechtelijke weg.
 • La Jirafa levert ook goederen voor niet beroepsmatige doeleinden.
 • Privacy Verklaring: Ga hiervoor naar de pagina Privacy
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Antwerpen.

 

 

Voor vragen of informatie kan je terecht op onze klantendienst.

 

La Jirafa (onderdeel van Dertien bvba)

Emiel Lemineurstraat 27

2170 Merksem 

0032483 200 200. (maandag tot vrijdag 09-17)

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen